Teorier

SYSTEMISK NARRATIV TEORI

Systemisk dækker over en bred vifte af praktiske og teoretiske retninger.

Der er systemer i naturen, i samfundet, i kulturen og der er fokus på relationerne, samt de forskellige sammenhænge, som mennesker er en del af. Grupperne analyseres, der ses på interaktionerne i forhold til at skabe samvær & handling, og de derudfra skabte resultater. Menneskerne har forskellige roller/positioner, afhængig af, hvilken kontakst de befinder sig i.

I familieterapien bliver hele familien inddraget i behandlingsforløbet, fx. mor -far - søn - datter - ældste søn, fordi tanken er, at psykologiske problemer skabes af relationerne.

I systemisk terapi behandles de menneskelige problemer ud fra tanken, at problemer ikke tilhører individet, men opstår og vedligeholdes i det sociale samspil. Derfor ses der på de større systemer og økologien & cirkulariteten.

Mennesker påvirker andre mennesker, samt påvirkes af hinanden.

Læs bl.a. om Gregory Bateson, Humberto Maturana, Milano-skolen, Karl Tomm og Tom Andersen.

Narrativ betyder fortælling/historie, og her er der fokus på det enkelte menneske og dets identitet.

Menneskets identiteter skabes gennem påvirkning af samfunds - eller kulturs dominerende fortællinger - og disse kan til tider være uhensigtsmæssige. Der skabes via samtalen alternative historier eller de oprindelige udvides.

Der er fokus på menneskets identitet og handlinger og hvordan disse to "landskaber" hænger sammen. Mennesker anses at være intentionelle - de agerer ud fra deres hensigter.

Den terapeutiske praksis handler om, at mennesket genvinder magten over sit eget liv igen.  

Læs bl.a. om Michael White, Alice Morgan