Hvad tilbyder jeg:

Jeg tilbyder:

TERAPI/KONSULTATION til enkeltpersoner, par eller familier. Derudover tilbyder jeg også gruppeterapi.

Livet er komplekst og byder på både glæde, spænding, en masse problemfrie episoder, dog ind imellem står mennesket foran for store udfordringer/vanskeligheder. Mange situationer klarer mennesket selv og derudover er der ofte hjælp at hente hos familien, venner, kolleger, eller andre personer i netværket. Men det kan ske, at disse mennesker ikke kan give den nødvendige hjælp, her er psykoterapien en proffesionel hjælp.

 

COACHING af enkeltpersoner, samt grupper.

I coaching er processen meget mere målrettet og løsningsorienteret. Her arbejdes der konkret med løsningsfokuserede metoder.

 

BØRNE/UNGE-SAMTALER med børn, hvor som regel en eller begge forældre eller en anden betydningsfuld voksen deltager, sammen med barnet. Der er fokus på børneperspektivet og derigennem skabes plads til, at barnets stemme bliver hørt. Her er aldersgruppen 4 til og med 17 år.

De modne unge deltager gerne alene eller med en ven eller veninde. Der er fokus på nutiden og fremtiden og der ses på den unges kompetencer, som sættes ind i fremtidsperspektivet. Specielt selvtilliden og selvværdet er i fokus.

 

FORÆLDRESAMTALER giver mulighed for at mor og/eller far kan tale om det, der både går godt, men også om de områder/konkrete episoder, hvor tvivlen eller måske afmagten er tilstede. Under konsultationen vil du/I finde frem til nye muligheder og blive i endnu større grad sikker som forældre. Der er også plads til at tale om sine uenigheder som forældre og finde frem til holdbare løsninger.

 

UNG MOR/TEENAGE-FORÆLDRE: Jeg har i mange år arbejdet med unge gravide/ mødre/unge forældre og kender meget godt til deres mange udfordringer. Du/I har mulighed for, hos mig, at blive endnu mere bevidst omkring din/jeres nye rolle som forældre, finde frem til jeres indre arbejdsmodeller, tale om dilemmaer, håb og drømme mm.  

 

SUPERVISION af forskellige faggrupper, enkeltpersoner, samt grupper.

I supervisionen arbejdes der med at skabe et bredt fagligt overblik over sine forståelses- og handlemuligheder. Supervisionen frembringer nye forståelser, nye vinkler, måder, som resulterer i ny energi, større overblik, større afklaring.

 

UNDERVISNING, FOREDRAG, TEMADAGE indenfor de systemiske og narrative teorier, & elementer fra de kognitive, tilknytning, børnenes udvikling, konflikthåndtering, stress, den svære samtale, ungdomskultur mm.