Uddannelse

Marion Sullmann

 

2018              Susan Harts 1-årige efteruddannelse i Neuroaffektiv                                                         Personlighedsudvikling & psykoterapi

2018              Kognitivbaseret mindfulness-instruktøruddannelse, samt                                                   certificeringen                                       

2015              Uddannelse i kognitiv terapi og metode modul 3

2014              Uddannelse i kognitiv terapi og metode modul 1+2

2011- 2012     Blåstemplet overbygning systemisk-narrativ-psykoterapeut,

                      4+5 år, Wiol, Århus

 

2009- 2010     Småbørnskonsulentuddannelse,Toftemosegaard/med                                                       Kari Killén, Margaretha Brodén og Inger                                                                           Thormann                                          

 

2006-2008      Systemisk narrativ terapi, Externa/ Elena Smith

 

2005              Systemisk teori og praksis (3.år), Wiol

 

2004              Systemisk teori og praksis (2.år), Wiol

 

2003              Systemisk pædagogik, Bodil Burian

 

2002              Systemisk teori og praksis (Basisår), Dispuk

 

1993- 1996     Pædagoguddannelse, Kolding Pædagogseminarium

 

Jeg har endvidere uddannelsen som praktikvejleder for pædagoger, Marte Meo kursus, trivsels-coach, arbejdsmiljø-uddannelse, tillidsrepræsentant-uddannelsen, individuelle undervisningsplaner, tidlig forebyggende indsats...

Erhvervsmæssig erfaring

2018    Egen virksomhed Re-charge ApS - Undervisning & Udvikling

           Psykoterapi, undervisning, supervision,

           Plejeforældre-jobs

2015 - Underviser på CSV

        - Private kunder (individuelle og gruppeforløb)

        - Underviser på UC-Syd Esbjerg

2014 - Underviser på Center for specialundervisning og rådgivning for voksne CSV

         -> selvudvikling, kommunikation, angsthåndtering, psykoedukation mm.

         Der anvendes primært systemiske, narrative og kognitive metoder

        -  Private kunder (indivivuelle og gruppeforløb)

        - Underviser på UC-Syd i Esbjerg

2013- Medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF)

         Freelance-supervisor & underviser af enkeltpersoner, samt grupper  

         (Angst/stress/depression -> forebyggelse & selvudvikling)

         Psykoedukation

       - Coachende samtaler på jobcenter med kontanthjælpsmodtagere

       - Private kunder (individuelle terapier, familiesamtaler, børnesamtaler)

       - Supervision af folkeskolelærer, socialrådgiver, pædagoger

        - Vagter i den private hjemmepleje 

2012- November - December

         Freelance-supervisor & underviser (Angst/stress/depression) 

         Private familie- og børnesamtaler, samt individuelle terapier   

2011- 2013

Handicaphjælper fuldtid/døgnvagter hos mandlig kørestolsbruger

2006-2011

Familiebehandler på et Børne&Familiecenter, hvor vi både arbejdede praktisk og terapeutisk med unge familier/unge mødre i alderen 15 til 25 år, samt familier med børn op til 12 år. Endvidere har jeg givet åben anonym rådgivning. Der har både været gruppe- og individuelle behandlingsforløb. Fokus har været på forældrekompetencen, samt barnets udvikling og trivsel.

2003 - 2006

Familiebehandler/Familieterapeut i et dagbehandlingstilbud for familier med børn i alderen 4 til 14 år. Vi har sammen med en ekstern konsulent udviklet terapeutiske metoder ud fra de systemiske og narrative teorier med særlig fokus på børnene, samt det betydningsfulde netværk.

2001-2003

Ungevejleder for unge imellem 18 og 30 år, som blev støttet i at finde et arbejde, gennemføre en uddannelse eller blev afklaret på anden vis. Endvidere ydede jeg praktisk pædagogisk vejledning, fx. hjælp til at de unge fik styr på deres eget hjem, deres økonomi, hygiejene mm.

1997-2001

Pædagog på en Special-og kostskole for voksne, hvor eleverne var 18 til 23 år. Har arbejdet både som kontaktpædagog for en gruppe elever, samt været tilknyttet et 1 årig projekt, hvor udvalgte elever blev hjulpet i praktik med henblik på at få etableret et skånejob.

1996-1997

Pædagog i nyoprettet specialklasse for socio-emotionelle elever, aldersgruppen var 6 til 10 år. Opgaverne bestod af at støtte de enkelte elever i undervisningen, samt i alle de andre sociale sammenhænge i skole- og fritidsdelen.